Tuesday November 19 , 2019
Text Size
   

About Us7recovery Team.

พวกเราเป็นทีมงานมืออาชีพทางด้านการกู้ข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทีมงานของเราส่วนใหญ่ทำงานทางด้านการกู้ข้อมูล ลูกค้าสามารถไว้วางใจในประสิทธิภาพของการกู้ข้อมูลว่าจะสามารถกู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามที่ลูกค้าต้องการ ปัจจัยที่ทำให้เราอยู่เหนือคู่แข่งก็คือประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานอยู่ในแวดวงการกู้ข้อมูลมากกว่า 10 ปี ซึ่งมองเห็นจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จัดทำเพื่อใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะประสบกับความเสี่ยงทางการสูญหายของข้อมูล และไม่นิยมทำการสำรองข้อมูลกัน เมื่อข้อมูลสูญหายทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูลที่แพงมากกว่าราคาซ่อม Hardware  ทางทีมงานจึงเข้าใจลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูล เราจึงมุ่งเน้นที่จะบริการลูกค้า ด้วย "ความจริงใจ" "ใส่ใจ" และเลือกที่จะบอกแนวทางที่ประหยัดที่สุดสำหรับการกู้ข้อมูลให้กับลูกค้าได้ทำการกู้เอง หรือส่งมาให้ทีมงานกู้ในราคาที่สามารถต่อรองได้ และถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด


คำขวัญประจำใจทีมงาน7recovery คือ “ประหยัด ถูกต้อง จริงใจ ใส่ใจ ต่อรองได้ คือ "หัวใจในการบริการ"นโยบายของ 7recovery

 • ประหยัด
  ทีมงานของเราได้นำประสบการณ์ที่มีทั้งหมดมาให้คำปรึกษากับลูกค้าถึงแนวทางการสำรองข้อมูลขององค์กรในราคาที่ประหยัดกว่า
 • ถูกต้อง
  เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน หากลูกค้าไม่พอใจในข้อมูลที่กู้ทางทีมงานไม่คิดค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
 • จริงใจ
  พร้อมที่จะบอกผ่านไปยังผู้ที่ความสามารถในการกู้ข้อมูลที่เหนือกว่า เพื่อประโยชน์ในการในการกู้คืนข้อมูลของลูกค้า
 • ใส่ใจ
  การใส่ใจในรายละเอียดของการตอบคำถาม การบริการรับส่งข้อมูลเพื่ออนุมัติการกู้ และการส่งกลับข้อมูลถึงมือลูกค้า เสมือนเป็นข้อมูลของเราเอง
 • ต่อรองได้
  หากลูกค้าคิดว่า "ค่าบริการ" ที่เราเรียกเก็บมีความเหมาะสมน้อยเกินไป สามารถบอกทีมงานได้หลังจากการกู้ข้อมูลสมบูรณ์ เรายินดีที่จะลดราคาและนำเสนอราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณได้มอบสิ่งสำคัญที่สุดให้กับผู้ที่มีความสามารถและเป็นผู้นำทางด้านการกู้ข้อมูลอย่างแท้จริงทุกครั้งที่ข้อมูลหายนึกถึงเรา


7recovery “Restore Everything to You”