Sunday December 15 , 2019
Text Size
   

แผนที่นำส่งสื่อบันทึกข้อมูล

image

ท่านสามารถนำส่งข้อมูลสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของท่านด้วยตัวเองตามแผนที่ที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือสามารถส่งสื่อบันทึกข้อมูลมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในแผนที่ ทางทีมงาน 7recovery.com จะทำการกู้ข้อมูลที่มีค่าของท่านอย่างรวดเร็ว ข้อมูลของลูกค้ามีความสำคัญสูงสุด

วิธีการนำส่งข้อมูล : นำส่งด้วยตนเอง - นำส่งทางไปรษณีย์ - ให้ทางทีมงานเข้าไปรับ
วิธีการแจ้งและนำส่งข้อมูล
  • Hotline:0886128581
  • แบบฟอร์มแจ้งกู้ข้อมูล
  • นำส่งด้วยตนเอง
  • นำส่งทางไปรษณีย์
  • Onsite Service