Friday January 24 , 2020
Text Size
   

Harddisk IDE/SATA


กู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์

ค่าบริการเริ่มต้นในการกู้ข้อมูลเพียง 700 บาท

อัตราค่าบริการกู้ข้อมูล

แจ้งกู้ข้อมูลกับ 7recovery Team.


Harddisk เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล Hard disk มีจำนวนหน้าในการเก็บข้อมูลมากกว่า 2 หน้า ประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็กมากกว่า 2 แผ่นเรียงกันอยู่บนแกน Spindle ทำให้แผ่นแม่เหล็กหมุนไปพร้อมๆกัน Hard Disk ใช้หัวอ่านเพียงหัวเดียวในการทำงาน ทั้งอ่านและเขียนข้อมูล ในการเขียนข้อมูลหัวอ่านจะได้รับกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าสู่คอยล์ของหัวอ่าน เพื่อรับข้อมูล เป็นการแปลงความหนาแน่นของสารแม่เหล็กที่เคลือบอยู่บน Disk ออกมาให้กับ CPU เพื่อทำการประมวลผล ส่วนการเก็บข้อมูล จะเก็บอยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอล โดยเก็บเป็นเลขฐาน 2 คือ 0 และ 1 เทคโนโลยีของ Harddisk ที่เห็นได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ IDE และ SATA

แบบ IDE (Integrate Drive Electronics)
ฮาร์ดดิสก์แบบ
IDE เป็นอินเทอร์เฟซรุ่นเก่า ที่มีการเชื่อมต่อโดยใช้สายแพขนาด 40 เส้น มีความเร็วสูงสุดในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่ 8.3 เมกะไบต์/ วินาที

แบบ Serial ATA : Serial Advanced Technology Attachment (SATA) 
Serial ATA1 ให้อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลขั้นแรกสูงสุดถึง 150 เมกะไบต์ต่อวินาที
Serial ATA2 ให้อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลขั้นแรกสูงสุดถึง 300 เมกะไบต์ต่อวินาที